ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วงเงินงบประมาณ 260,000.00 บาท

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้แก่ บริษัท พราวด์ ไพรม์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 01/12/2021

กองโลจิสติกส์