ติดต่อสอบถาม

กองโลจิสติกส์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรรม กองโลจิสติกส์ ชั้น 4 75/6 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรสาร02-3543169
อีเมล์dol@dip.go.th
ติดต่อเรา

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ