ข่าวกิจกรรม

  • 28
    เม.ย 2565
    กองโลจิสติกส์ ลงพื้นที่หารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และสร้างเครือข่ายซัพพลายเชน ในพื้น จ.เชียงราย

    กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่หารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และสร้างเครือข่ายซัพพลายเชน ในพื้นที่ จ.เชียงรายวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 .           ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ และ นายเจษฎา ถาวรศักดิ์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมหารือกับสำนักงานอุตสาหกรรม จ.เชียงราย ในประเด็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และการสร้างเครือข่ายซัพพลายเชน ของอุตสาหกรรมเป้าหมายภาคเหนือตอนบน ในพื้นที่ จ.เชียงราย พร้อมแนวทางการสนับสนุนการลดต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ .           ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมหารือผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริษัท ธิติทิพย์ อินดัสเทรียล จำกัด จ.เชียงราย ผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร เช่น เมล็ดทานตะวันอบ ลำไยอบแห้ง มะม่วงอบแห้ง ได้ร่วมหารือถึงปัญหาและความต้องการได้รับการสนับสนุนของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ . .