กองโลจิสติกส์ ดำเนินกิจกรรม Public Workshop ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พื้นที่ จ.เชียงใหม่

วันที่เผยแพร่ : 28/12/2020 | เผยแพร่โดย : admindol

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ติดตามการดำเนินกิจกรรม Public Workshop ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จังหวัดเชียงใหม่

มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วม 10 กิจการ

มีเนื้อหาการบรรยายความรู้ การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ก่อนเข้าสู่การประยุกต์ใช้ IT Logistics และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในต่างพื้นที่ ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live

วิทยากร:

    1. อ.รัชกฤษ คล่องพยาบาล

    2. อ.พลภัทร บริรักษ์กุล

ณ ห้องวิมาน โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

 

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ