กองโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมสัมมนา Workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาคอุตสาหกรรมภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการโลจิสติกส์โซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่ : 21/12/2020 | เผยแพร่โดย : admindol

 

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสัมมนา Workshopสัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาคอุตสาหกรรมภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการโลจิสติกส์โซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และกระบวนการวางแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์

วิทยากร:

    1. ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ หัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ พลิกฟื้นธุรกิจพิชิตโควิด-19"

    2. อ.รัชกฤษ คล่องพยาบาล หัวข้อ "เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ด้วยการจัดการโลจิสติกส์"

ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส (ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพลส ห้องประชุมเชียงใหม่)

 

 

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ