กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index:ILPI

วันที่เผยแพร่ : 18/12/2020 | เผยแพร่โดย : tanarat

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index:ILPI)" โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองโลติสติกส์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2 พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 30 คน
โดยวิทยากร : อาจารย์มงคล พัชรดำรงกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ณ โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ