กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ด้วยระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ประจำปี 2565

วันที่เผยแพร่ : 11/10/2021 | เผยแพร่โดย : admindol

.

กลุ่มสารสนเทศน์โลจิสติกส์ กองโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอเชิญสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ด้วยระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ประจำปี 2565

 .

 .

ลงทะเบียน: วันนี้ - 21 ตุลาคม 2564

เข้าร่วมได้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

.  

กลุ่มเป้าหมาย

1. ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

2. ผลิตภัณฑ์ยาง

3. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

4. เวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์

5. อาหารแปรรูป

6. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSP)

.

คุณสมบัติ

1. สถานประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล

2. อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล

.

สิ่งที่สถานประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

- ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 6 Man-day

- ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมคู่มือในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์

.

. 

 .

 .

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 02 202 4540

กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์

คุณภาณุพงศ์(ไผ่) 087 304 7573

 

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ