ิกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และ โซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ : 23/08/2021 | เผยแพร่โดย : admindol

     ขอเชิญบุคลากรในสุถานประกอบการร่วม "กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564"

     โดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อบรมความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม (ฟรี) และผู้ให้ความสนใจทั่วไป เพื่อนำไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวัน

ลงทะเบียน กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
          (ท่านสามารถเลือกได้หลายหัวข้อตามความต้องการ)
คลิ๊กเลย : https://forms.gle/GQUJ5PHp7Zsd2fNL6


      การจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 2564 และ, 1, 7, 8, 10 ก.ย. 2564

      เวลา : 9:00-16:00 น.

      แต่ละวันมี 4 ห้อง รวม 20 ห้อง หัวข้อสัมมนาหลากหลายไม่ซ้ำกัน สามารถเลือกเข้าได้ตามความต้องการโดยท่านสามารถเข้าร่วมรับฟังและรับชมผ่านได้ทาง Zoom Online ด้วยการลงทะเบียน และเข้าคลิกลิ้งค์บนแบบลงทะเบียน เพื่อเลือกเข้าห้องต่างๆทั้ง 20 ห้อง ตลอดทั้ง 5 วัน :
* กรุณาให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของท่านเองในการเข้ารับฟังและรับชม และขอรับข้อมูลภายหลัง *

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ