กองโลจิสติกส์ กำหนดจัดการอบรมสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ ตลอดปีงบประมาณ 2562 โดยใน 2 ไตรมาสแรก กำหนดจัดทั้งหมด 8 หลักสูตร ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

วันที่เผยแพร่ : 09/11/2018 | เผยแพร่โดย : admindol

 

หลักสูตรการอบรม
สร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ  
 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองโลจิสติกส์ กำหนดจัดการอบรมสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ ตลอดปีงบประมาณ 2562 โดยใน 2 ไตรมาสแรก กำหนดจัดทั้งหมด 8 หลักสูตร ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่
เว็บไซค์กองโลจิสติกส์ https://dol.dip.go.th/th 

 

 

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ